New items
Modelowanie organizacji dynamicznej
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Relacyjna moc darów troski i ofiarność druhów ochotniczych straży pożarnych : perspektywa krytycznego realizmu i ontologii społecznej
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Structural Fire Engineering