New items
Posłuszni do bólu
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje