Nowości
45 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski