New items
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Atlas pogody
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa