Nowości
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Współczesne konflikty zbrojne
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna