Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Położnictwo i ginekologia
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego