New items
Scientific Protocols for Fire Investigation
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Interna Harrisona. tom I
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji