New items
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Prawo a media społecznościowe
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji : zagrożenia zdrowotne