New items
Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego