Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Interna Harrisona. tom I