New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Komendanci straży pożarnych województwa kieleckiego i świętokrzyskiego 1950 - 2020