New items
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2