New items
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo