Nowości
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology