New items
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania