Nowości
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Study Guide for the Third Edition of Hazardous Materials for First Responders : Supplement for the IFSTA-validated manual