New items
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Interna Harrisona. tom II
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie