New items
Systemy fotowoltaiczne
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa