New items
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Studenckie prace naukowe
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi