New items
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
The chemistry knowledge for Firefighters
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy