Nowości
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,