Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych