Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie