Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Simpson medycyna sądowa
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,