New items
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Toksykologia współczesna
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów