New items
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa