New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,