New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Toksykologia współczesna