Nowości
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki