Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Psychiatria
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami