New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Akademicki program mentoringowy w praktyce