New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
System ochrony zdrowia w Polsce
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021