Nowości
ABC oparzeń
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Interna Harrisona. tom I
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej