Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza