New items
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Kryptografia w teorii i praktyce
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej