New items
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Fire : the battlespace enemy
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach