New items
Katastrofy. 2,
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Projektowanie instalacji elektrycznych oraz dobór urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w pytaniach i odpowiedziach
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych