New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Akademicki program mentoringowy w praktyce
System ochrony zdrowia w Polsce