New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście