New items
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa
Implikacje decyzji politycznych i działań militarnych w Libii dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów
Użycie pododdziałów ratownictwa inżynieryjnego w akcjach ratowniczych