Nowości
Interna Harrisona. tom II
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Pediatria
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych