New items
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć