New items
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego