New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
ABC oparzeń
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji