Nowości
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
ABC oparzeń
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym