New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Systemy zdrowotne : zrozumieć system