New items
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Modelowanie organizacji dynamicznej
Technologie energetyczne
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka