New items
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland