New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa