Nowości
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Interna Harrisona. tom II
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Poradnik służby BHP
Scientific Protocols for Fire Investigation