New items
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym