Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Interna Harrisona. tom III
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań